7MEMBERS now&forever
WWW.U-KISSTHAIFANZ.COM

ระบบ Fleet Management

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Fleet Management กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจสมัยใหม่ เป็นที่เชื่อกันว่าขณะนี้มีหน่วยงานดังกล่าวจำนวนสี่ล้านหน่วยในการดำเนินงานทั่วทวีปยุโรป และอีกมากในทวีปเอเชีย เรามาดูกันว่า Fleet Management คืออะไรและทำงานอย่างไร

คำนิยามที่ดีที่สุดของคำว่า ‘Fleet Management’ อธิบายได้ว่าเป็นระบบที่ดูแลการดำเนินงานของยานพาหนะของบริษัทการค้า โดยปกติแล้วการจัดการยานยนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เช่น รถบริษัท รถตู้และรถบรรทุก หรือรถลีมูซีนในด้านของการบริการรับ-ส่ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริษัทขนส่งทาง เรือ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้นด้วย

ระบบการจัดการยานพาหนะประกอบด้วยบริการและหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การจัดหายานพาหนะ
  • การจัดการผู้ขับขี่
  • การจัดการเชื้อเพลิง
  • การบำรุงรักษายานพาหนะ
  • Telematics เรือเดินสมุทร
  • ติดตามยานพาหนะ
  • การวิเคราะห์ยานพาหนะ
  • ขั้นตอนด้านสุขภาพและความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามระบบการจัดการบริการทั้งหมดของ Fleet Management จะไม่สามารถให้บริการได้ทั้งหมดในขณะที่บางบริษัทอาจเสนอบริการที่แตกต่างไปจาก บริษัท / ธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งของยานพาหนะที่ใช้รถรับส่ง

ซึ่งได้รับการกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แตกต่างไปจากวิธีการจัดการระบบการขนส่งต่างๆ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้และสามารถปรับแต่งบริการของตนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

การใช้ประโยชน์จาก บริษัทที่มีการจัดการระบบขนส่งที่มีคุณภาพ มี Fleet Management ที่ดีและมีประสบการณ์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรเทาแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการยานพาหนะทั้งหมดและความหลากหลายของงานที่เกี่ยวข้องและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมายและรายละเอียดการประกันภัยรถยนต์

ในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่บางแห่งต้องการใช้แผนกภายในบริษัทของตนเองในการจัดการยานพาหนะของตน แต่นี่ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเวลาและทรัพยากรในการตั้งแผนกใหม่ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการยานยนต์

ด้วยเหตุนี้บริษัทส่วนใหญ่มักจะจ้างงานบริษัทการจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) และการขนส่งจากบริษัทภายนอกที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

การจัดการยานพาหนะเพื่อธุรกิจ

หมายถึง การจัดการที่ดีในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะที่จะช่วยลดการใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อยานพาหนะใหม่ เพื่อจัดการในเรื่องระบบขนส่ง อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะในแต่ละวัน หรือเปลี่ยนยานพาหนะของบริษัท

เรื่องของพาหนะเก่าหรือหมดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพอสมควร เพราะการแทนที่ของยานพาหนะใหม่ ๆ  จะช่วยธุรกิจประหยัดเงินได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากรถรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมน้อยลง

อีกทั้งรถรุ่นใหม่ ๆ จะมีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั้นจะหมายถึงอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่น้อยลง ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงได้

นอกจากนี้ บริษัทที่มีระบบ Fleet Management ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ จะสามารถคาดเดาได้ถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะของยานยนต์ ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าใด และถึงขั้นตอนในการซ่อมบำรุง

บริษัทจึงตระหนักได้ว่าหากพวกเค้าใช้บริษัทภายนอกให้มาเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจัดการยานพาหนะ ทางบริษัทจะไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือดูแลยานพาหนะเอง

และเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณใช้เวลาและทรัพยากรที่ดีที่สุดในด้านของการให้บริหารการจัดการยานพาหนะ บริษัทควรเลือกบริษัทภายนอกที่มีคุณสมบัติและความเป็นมืออาชีพเพื่อเข้ามาดูแลระบบการจัดการยานพาหนะ หรือ ระบบ Fleet Management ของบริษัทคุณ