7MEMBERS now&forever
WWW.U-KISSTHAIFANZ.COM

GPS ติดตาม คือ

GPS ติดตามคือการที่มีวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่อยู่และสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นได้หรือเรียกอีกอย่างว่า Global Positioning System โดยมี GPS เป็นการบอกตำแหน่งทิศทางเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นได้จากระยะทางที่ไกลไกล โดยเทคโนโลยีนี้ GPS สามารถติดตามได้โดยการระบุข้อมูลทางด้านพิกัดทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ภูมิภาคพื้นดิน จูดลองติจูดหรือทิศทางต่างๆของวัตถุทั้งนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่า GPS ถึงช่วยรายการตามวัตถุต่างๆเหล่านั้นได้

โดยอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในการอ้างอิงซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงที่ช่วยชี้พิกัดของยานพาหนะ บุคคลหรือสินค้า ที่ต้องการติดตามได้โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน 100 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณ จึงมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตำแหน่ง ช่วยด้านการค้นหา รวมถึงใช้ในการวางแผนเพื่อกำหนดเส้นทางในการเดินทางเพื่อช่วยประหยัดเวลา เชื้อเพลิง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุด

โดยก่อนที่ GPS ติดตามนั้นจะสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้นั้น ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า GPS นั้นคืออะไร ซึ่งจีพีเอสเป็นระบบที่มีดาวเทียมอยู่ 24 ดวงที่โคจรอยู่รอบโลกโดยมีรัศมีในระยะห่างเท่าๆกัน ดู GPS นั้นจะมีการส่งสัญญาณมายังพื้นโลกระบุพิกัดต่างๆ และในภาคพื้นดินนั้นจะมีระบบเครื่องรับส่งสัญญาณทำหน้าที่เป็นภาครัฐที่สามารถระบุช่องทางด้านภูมิศาสตร์ได้ จึงทำให้นำ GPS ติดตามวัตถุต่างๆหรือสิ่งที่ต้องการทราบพิกัดต่างๆได้ โดยความแม่นยำของ GPS ติดตามนั้น อาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในการอ้างอิงซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงที่ช่วยชี้พิกัดของยานพาหนะ บุคคลหรือสินค้า ที่ต้องการติดตามได้โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน 100 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณ จึงมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตำแหน่ง ช่วยด้านการค้นหา รวมถึงใช้ในการวางแผนเพื่อกำหนดเส้นทางในการเดินทางเพื่อช่วยประหยัดเวลา เชื้อเพลิง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุด

GPS ติดตามทำได้มากกว่าบอกต่ำแหน่ง

อุปกรณ์ GPS ติดตามมีการรับส่งสัญญาต่างๆกัน ซึ่งตัวรับส่งสัญญาณ GPS ก็มีหลายรูปแบบนอกจากใช้รูปแบบ GPS ติดตามแล้วนั้น อุปกรณ์ GPS ติดตามในปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมมากมายยิ่งขึ้น หากนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ ก็สามารถบันทึกหรือเรียกดูข้อมูลต่างๆได้เช่น วัดอุณหภูมิ, วัดแรงดันไฟฟ้า, อ่านข้อมูลจากระบบอื่นๆภายในรถ เช่นระดับน้ำมัน ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะดูได้แบบเรียลไทม์ได้แล้ว ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังเพื่อนำไปใช้งานได้ได้อื่นด้วย นอกจากนี้แล้วขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้งานด้วย

GPS ติดตามนั้นจะทำหน้าที่อยู่ในรูปแบบของบอกพิกัดตำแหน่งของรถยนต์ GPS ติดตามนั้นจะทำหน้าที่อยู่ในรูปแบบของบอกพิกัดตำแหน่งของรถยนต์ ซึ่งในระบบ gps ติดตาม รถยนต์สามารถอยู่ในรูปแบบบุคคลและบริษัทได้ มีการนำมาใช้ร่วมกันกับทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น โทรศัพท์มือถือสามารถรตรวจสอบตำแหน่งได้โดยที่ตัวสัญญาณจากมือถือที่สามารถรับสัญญาณได้จากระบบของ GPS ที่มีระบบทางด้านเครือข่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณคลื่นวิทยุไปยังระบบการดูแลหลังบ้านผ่านคอมพิวเตอร์ที่จะมีการประมวลผลในการบอกพิกัดตำแหน่งของรถยนต์ที่เราต้องการทราบจาก gps ติดตาม โดยแสดงผลอยู่ในรูปแบบของแผนที่ให้สอดคล้องกับโลก ในการวิเคราะห์ตำแหน่งนั้นได้บนมือถือของเราได้ เป็นต้น

GPS ติดตามรถยนต์นั้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่นำ GPS มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการต่างๆ ที่มีระบบขนส่งในการทำงาน ซึ่ง GPS ติดตามรถยนต์นั้นจะช่วยในการบริหารและจัดการดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น รักษาความปลอดภัยก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน

ระบบ gps ติดตาม เป็นระบบที่ช่วยในการบอกตำแหน่งถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น gps ติดตามสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากมายยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งได้มากขึ้น

จะช่วยให้คุณสามารถติดตามรถได้แบบเรียลไทม์ สามารถกำหนดเส้นทางต่างๆได้ หรือแม้แต่การทางวางแผนการเดินทาง ก็สามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรือเทคโนโลยีต่างๆตมยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจอยู่รูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน