Woman of 9.9 Billion

หัวข้อ: 99 억의여자 / Woman of 9.9 Billion
ตอนที่: 32
เครือข่ายออกอากาศ: KBS2
ระยะเวลาออกอากาศ: 27 พฤศจิกายน 2019
เวลาของวัน: วันพุธและวันพฤหัสบดี 8:00 น. (เวลาไทย)

เนื้อหา: เรื่องราวของ จองซอยอน (โจยอจอง) ที่จู่ๆ เธอก็ได้รับเงินรางวัล 9.9 พันล้านวอน เธอผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย กับ คังแทอู (คิมคังอู) เขาเป็นอดีตนักสืบที่พยายามเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการตายของพี่น้องที่อายุน้อยกว่า