Men on a Mission (2019)

วาไรตี้เกาหลี
ตอนบ่าสุด: ตอน 211 – พิธีปิดปี 2019

สมาชิกในคณะเผยแผ่สามารถตอบคำถามทุกข้อในโลกด้วยวิธีการของตนเอง อาจมีคำถามบางคำถามที่ดูเหมือนเป็นคำถามเล่นพิเรนทร์ แต่คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องถามและตอบ หากข้อสงสัยหยุดคุณจากการถามคำถามให้ถามสมาชิกเพื่อหาคำตอบประวัติส่วนตัวไม่จำเป็นสำหรับบทความนี้ คำตอบของแขกเป็นสิ่งสำคัญ